Vigtig opdatering til Støttesystemerne den 24. - 25. august

Med opdateringen bliver alle data i Klassifikation og Organisation slettet, og kommuner og anvendersystemer skal oprette nye serviceaftaler til Klassifikation og Organisation for igen at få adgang til fælleskommunale data.

Denne orientering indeholder vigtig information om indholdet i release STS2018-7 og opdateringens konsekvenser for anvendere. Som led i releaseaktiviteterne slettes alle data i Klassifikation og Organisation og kun fælleskommunale data genindlæses. Kommuner og anvendersystemer skal i den forbindelse oprette nye serviceaftaler til Klassifikation og Organisation for igen at få adgang til fælleskommunale data efter at disse data mandag den 27. august er genindlæst i Støttesystemer.

Data i øvrige støttesystemer berøres ikke. I nævnte tidsrum vil Adgangsstyring og Token service ikke blive berørt.

Ny funktionalitet og fejlrettelser

Støttesystemer i eksternt testmiljø og produktionsmiljø opdateres fredag den 24. august til lørdag den 25. august med release STS2018-7 indeholdende ny funktionalitet og fejlrettelser til Beskedfordeler, Klassifikation, Organisation, Sags- & Dokumentindeks samt Ydelsesindeks.

Bemærk: Med denne release bliver ALLE data i Klassifikation og Organisation slettet, og kun fælleskommunale data vil blive genindlæst - se afsnittet ”Om data” nedenfor. For at få adgang til fælleskommunale data skal anvendersystemer og kommuner indgå nye serviceaftaler. Dette beskrives nærmere i afsnittet ”Om serviceaftaler” nedenfor.

Opdatering af miljøerne sker i henhold til denne plan:

 • Eksternt testmiljø opdateres i tidsrummet fredag den 24. august kl. 20.00 til lørdag den 25. august kl. 06.00
 • Produktionsmiljøet opdateres i tidsrummet lørdag den 25. august kl. 00.00 til kl. 08.00

Data til Klassifikation og Organisation vil blive genindlæst mandag den 27. august i henhold til denne plan:

 • I eksternt testmiljø opdateres:
  • 08.00 – 10.00: Klassifikation
  • 10.00 – 12.00: Organisation
 • I produktionsmiljøet opdateres:
  • 12.30 – 14.30: Klassifikation
  • 14.30 – 16.30: Organisation

Adgangsstyring og token service bliver ikke berørt i nogle af de nævnte tidsrum.

Om Serviceaftaler

Anvendersystemerne skal, som vanlig, anmode om serviceaftaler i Administrationsmodulet. En anmodning om en serviceaftale skal stiles til en kommune og skal, som noget nyt, samtidig indeholde en anmodning om videregivelse af data fra KOMBIT. Et anvendersystem skal have én serviceaftale per kommune per miljø (test eller produktion). Kombit skal godkende serviceaftalen som dataejer og kommunen skal godkende serviceaftalen som dataejer og som datamodtager. Vedhæftede vejledning gennemgår de nødvendige skridt i Administrationsmodulet for oprettelsen af en anmodning om en serviceaftale med videregivelse af data - flere dataejere.

Serviceaftaler med videregivelse af data kan med fordel oprettes med det samme. Efter releasen af den nye version af STS Klassifikation vil serviceaftaler uden videregivelse af data udelukkende returnere de data, som er ejet af det CVR-nummer, som anvenderen kalder på vegne af. Hvis anvenderen kalder på vegne af en kommune og ikke anvender videregivelse af data, vil servicen ikke returnere fællesdata, fx KLE, der systemisk er “ejet” af KOMBIT.” KOMBIT har udarbejdet en vejledning, der gennemgår de nødvendige skridt i Administrationsmodulet for oprettelsen af en anmodning om en serviceaftale med videregivelse af data: https://share-komm.kombit.dk/P133/Releases/Delte%20dokumenter/Klassifikation%20Organisation%20serviceaftaler%20med%20videregivelse%20af%20data.pptx

For at få adgang til fælleskommunale data i Organisation skal kommuner endvidere registreres som en rod-organisationsenhed i Støttesystemer. Dette sikres ved at kommunerne der ønsker adgang bestiller ved at anvende følgende mail skabelon: https://share-komm.kombit.dk/P133/Releases/Delte%20dokumenter/STS%20Organisation%20%20Top%20node%20registrering%20-%20Kommunenavn%20-%20Produktionsmiljø%20og%20Ekstern%20test%20miljø.msg

Om data

Følgende data genindlæses med KOMBITs cvr nr. som fælleskommunale data i Klassifikation:

 • KLE (både Emne og Handlingsfacetter)
 • KOMBIT.Objekthandlinger
 • KOMBIT.Objekttyper
 • KOMBIT.Relationsroller og Typer
 • KOMBIT.Sag og Dokument
 • KOMBIT.Sikkerhedsklassifikation
 • KOMBIT.Ydelse

Følgende Super-ORG elementer indlæses med KOMBITs cvr nr. som fælleskommunale elementer i Organisation:

 • Organisation
 • Myndighed
 • Virksomhed
 

Kontakt

Seniorkonsulent / Service Manager
3268 0418