Vigtig information om release STS2019-06 på Beskedfordeleren

I forbindelse med næste release på Støttesystemerne skal anvendere af Beskedfordeleren forholde sig til, hvor lang tid beskeder må ligge i kø.

Med juni-release på Støttesystemerne den 21.-22. juni (STS2019-06) introduceres ny funktionalitet som kræver, at anvendere af Beskedfordeleren tager aktivt stilling til, hvor længe beskeder må ligge i kø (indkø / fejlkø) til deres løsning. Når der er taget stilling, kan anvenderne rette tidsfrister til i deres opsætning af Beskedfordeleren.

I forbindelse med idriftsættelsen af releasen sættes standardværdierne i både produktion og ekstern test til:

Dueslag

  • 14 dage
    Anvendersystemerne kan efterfølgende hæve dette til maksimalt 30 dage

Kopimappe

  • 7 dage (allerede gældende)
    Anvendersystemerne kan efterfølgende hæve dette til maksimalt 8 dage

Fejlkø

  • 7 dage
    Anvendersystemerne kan efterfølgende hæve dette til maksimalt 30 dage

Såfremt standardværdien ændres skal dette begrundes. KOMBITs jurister vil løbende vurdere om begrundelser er i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen.

Alle anvendere skal sikre sig, at der IKKE ligger uafhentede beskeder, ældre end 7 dage, inden idriftsættelsen af denne release. Beskeder som overskrider denne frist slettes automatisk ved idriftsættelsen.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, bedes du kontakte din forretningspartner i KDI.