Undgå tunnelsyn med datainformerede beslutninger

Data kan være den afgørende faktor for bedre beslutninger. Kan en datainformeret tilgang hjælpe med at træffe mere velfunderede beslutninger i den offentlige sektor?

Data er en guldgrube i dagens samfund, og den offentlige sektor er ingen undtagelse. Men hvordan sikrer man, at data bliver brugt til at træffe mere velfunderede beslutninger? En nøgle til dette er en datainformeret tilgang til beslutningstagning.

Kommunaldirektør i Ballerup Kommune og medlem af styregruppen for FLIS, Eik Møller, har et stærkt fokus på dette koncept. Ifølge ham er det afgørende for ledere og politikere i kommunerne at forstå og anvende data korrekt i beslutningsprocessen. Han mener, at ens perspektiv spiller en afgørende rolle i forståelsen, anvendelsen og fortolkningen af data.

”Det er vigtigt at have en bred forståelse for, hvordan data kan bruges. At abonnere på en enkelt opfattelse af, hvad data er, kan resultere i en forvrænget fremstilling af virkeligheden og dermed føre til dårlige beslutninger.”

Eik Møller har set, hvordan en enkelt dataanalyse kan have en betydelig påvirkning på andres opfattelse af virkeligheden. Ved Ankestyrelsens årlige offentliggørelse af kommunernes lister over omgjorte og tilbagesendte sager lægges fokus ofte på kommuner med høje omgørelsesprocenter.

Som han siger: ” Ankestyrelsen og politiske interesser bruger dataene til at dokumentere handlekraft over for interesseorganisationer. Men det er ikke hele sandheden. Hvis man ser på dataene alene, kan man hurtigt dømme kommunerne ude, men det er vigtigt at undersøge om dataene er dækkende for den virkelige kvalitet i sagsbehandlingen,” fortæller Eik Møller

Men hvordan kan man undgå "tunnelsyn" og sikre informerede beslutninger?
Eik Møller argumenterer for, at organisationer skal overveje de forskellige perspektiver, der er på spil i beslutningsprocessen, for at sikre en holistisk forståelse af data. Han påpeger også, at kulturelle eller politiske perspektiver kan påvirke data-brug og fortolkning, og i værste fald føre til at vigtige data bliver overset.

Ifølge Eik Møller er det vigtigt at have en nuanceret tilgang til data, da de ikke altid afspejler hele sandheden, men det er en udfordring, da der er mange interesser og politiske hensyn i spil.

Eik Møller forklarer denne udfordring ved at sige: "Hvis man er skolet i den datadrevet tankegang, abonnerer man typisk på en bestemt opfattelse af, at data er en form for sandhed, hvor noget er mere rigtigt end noget andet. Men ved at vælge en mere datainformeret tilgang, vil man måske være mere tilbøjelig til at undersøge mangfoldigheden af data og evaluere, om det giver et fuldstændigt billede af kvaliteten i kommunernes sagsbehandling, frem for at basere vurderingen på kun et enkelt perspektiv."

Men hvad er løsningen?
Eik Møller fremhæver en cirkulær tilgang til beslutningstagning, hvor organisationen løbende arbejder på at forstå emnerne, relevante parter og tidligere erfaringer. Både ledere og medarbejdere, der arbejder med data, skal være en del af denne proces. Men ledelsen spiller en afgørende rolle. De skal være informerede om, hvordan data påvirker og udvikler organisationen, og sikre, at den fortsætter med at lære og udvikle sig. At være datainformeret er en kontinuerlig proces, og ledelsens engagement er nøglen til en vellykket datainformeret tilgang til beslutningstagning.

”Det er tid til at tænke nyt og revolutionere den måde, vi træffer beslutninger i den offentlige sektor på. Med en datainformeret tilgang kan vi sikre, at data bliver brugt til at opnå de bedst mulige resultater og levere en bedre service til borgerne. Lad os tage skridtet mod en fremtid med datainformerede beslutninger,” slutter Eik Møller.

Omgjorte og tilbagesendte sager 

Borgere kan klage over afgørelser, de har modtaget vedrørende deres ansøgning om sociale ydelser eller andre offentlige tjenester. Hvis en klage modtages, vil den blive vurderet af Ankestyrelsen, der kan beslutte at ændre den oprindelige afgørelse (omgøre sagen) eller sende den tilbage til den oprindelige beslutningsinstans for yderligere overvejelse eller undersøgelse (tilbagesende sagen).

 

Så når den årlige offentliggørelse af kommunernes lister over omgjorte og tilbagesendte sager foretages, lister Ankestyrelsen op, hvor mange sager fra hver kommune, der er blevet omgjort eller tilbagesendt.

 

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Kommunikation
2224 0629