Udfordringer med CVR-service

Serviceplatformen oplever stadig udfordringer med CVR-service efter skift af kilde.

Siden kildeskiftet til CVR-data fra Erhvervsstyrelsen via Datafordeleren oplever Kommunernes Data & Infrastruktur (KDI) fortsat en række fejl på Serviceplatformens CVR-service.

Få et overblik over de kendte fejl:

  • Inaktive produktionsenheder returneres som aktive
  • StreetBuildingIdentifier indeholder kun tal og ikke bogstaver.
  • Det er ikke altid at alle elementer er med i svaret på servicen (på TEST03)
  • Datafordeler returnerer fejlkode 500, ved mange gentagende kald
  • Søgning på virksomhedsnavn med ”&”-tegn fejler

For at udbedre fejlene skal der foretages rettelser på Datafordeleren. KDI har derfor meldt fejlene til både Datafordeleren og Erhvervsstyrelsen, som arbejder på hurtigst muligt at finde en løsning.

Opleves yderligere fejl i servicen CVR Online, skal man kontakte Helpdesk på Serviceplatformen.

Herudover henviser vi til driftsmeddelelser for Serviceplatformen.