Ud med blanketter - ind med digital sagshåndtering. EESSI er i luften

Nu bliver det nemmere og sikrere for kommunerne at udveksle oplysninger på det sociale sikringsområde på tværs af EU.

EESSII (Electronic Exchange of Social Security Information) er et tværeuropæisk it-projekt, der gør det nemmere og mere sikkert for kommunerne at kommunikere digitalt med deres europæiske modparter.

Løsningen er gået i drift, og den erstatter de nuværende fælleseuropæiske papirblanketter. Det betyder, at sagshåndtering og udveksling af beskeder mellem myndigheder på tværs af EU inden for det sociale sikringsområde nu er digitaliseret .

Fælles KOMBIT/KL-projekt
KOMBIT har stået for at indkøbe drift og teknisk opsætning af kommunernes fælles RINA-løsning, mens KL har forretningsansvaret og varetager kommunernes interesser i koordinering med øvrige danske myndigheder. Desuden har KL stået for at arrangere undervisning i RINA-løsningen for kommunernes medarbejdere.

Den digitale softwareløsning RINA vil som led i projektet blive lovpligtig at implementere i samtlige danske kommuner. Løsningen er udviklet af Europa-Kommissionen, imens KOMBIT bærer ansvaret for indkøb af drift samt den tekniske opsætning af kommunernes fælles RINA-løsning.

 

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Projektleder
3334 9463