Status for kildeændring: CVR Online på Serviceplatformen

Fejl i forbindelse med kildeændring for CVR Online løses med højeste prioritet.

I forbindelse med kildeændring for CVR Online d. 13. december 2018 har en del anvendere af integrationen oplevet fejl i produktion.

Leverandøren af Serviceplatformen, Systematic, har identificeret problemet, som vil blive løst med højeste prioritet. Udviklingen i fejlretningen kan følges via driftsmeddelelser for Serviceplatformen, der altid er tilgængelige her.

Vi kan desuden oplyse, at integrationen vil være tilgængelig i det eksterne testmiljø i løbet af i dag, fredag i forbindelse med, at data genindlæses på datakilden.

Ønsker du at opsøge yderligere information om ovennævnte henvises til Helpdesk på Serviceplatformen.