Serviceplatformen skal udskifte ”SPSIGNING certifikat” i ekstern test

24. juni kl. 8.00 udskiftes SPSIGNING certifikat i ekstern test på Serviceplatformen.

Certifikatet skiftes den 24. juni 2019, kl. 08.00.

I forbindelse med skiftet skal anvendere, der bruger token-baserede snitflader – og dermed bruger SPSIGNING certifikat – til at validere svar fra Serviceplatformen, tilføje det nye certifikat til deres truststore, inden skiftet finder sted.

Det nye SPSIGNING certifikat kan downloades her.

Hvis denne opgave ikke løses inden certifikatet skiftes, vil jeres kald til Serviceplatformen via de token-baserede snitflader fejle.