Releasenote for Beskedfordeler 2.0.1

Med denne releasenote informerer KOMBIT om den nye version 2.0.1 af Støttesystemet Beskedfordeler.

Beskedfordeler opdateres til version 2.0.1 i både Produktions-  og Eksternt testmiljø lørdag den 23. september 2017.

Der er tale om en major release, der er bagudkompatibel med den nuværende version 1.4.7 af Beskedfordeler. Bemærk, at adgang til Beskedfordelers brugergrænseflade først er muligt efter, at relevante rettigheder er tildelt i NemLog-in. Læs mere om rettigheder i brugerguiden til Beskedfordeler.

Mens der opdateres til version 2.0.1, vil Beskedfordeler ikke være være til rådighed i servicevinduet. Det betyder, at Beskedfordeler ikke kan anvendes i perioderne:

 • Eksternt testmiljø: Den 23. september 2017 kl. 08.00-16.00
 • Produktionsmiljø: Den 23.september 2017  kl. 09.00-18.00

Med Beskedfordeler version 2.0.1 introduceres følgende ny funktionalitet:

1. Funktionalitet i brugergrænsefladen til administratorer af anvendersystemer

Login sker via NemLog-in og medarbejdercertifikat.

 • Personer, der ikke er autoriserede administratorer, har læseadgang til alle oplysningerne på fanerne ”Beskedkatalog” og ”Beskedkuvert”
 • Alle faner er udvidet med link til online hjælp. Desuden er der link til et FAQ.
 • Alle faner er udvidet med mulighed for:
  • filtrering, bladring samt sletning
  • at slette de forretningsobjekter, der er oprettet af tilslutningsparten selv
 • Mulighed for visning af ændringshistorik for brugerændringer på alle faner
 • På fanen ”Oversigt”, hvor dueslag, abonnement og abonnementsudtryk vedligeholdes, er der udvidet med funktionalitet til:
  • aktivering (ja/nej og Dato-styret) af både dueslag, abonnement og/eller abonnementsudtryk
  • i Dueslaget ”dead letter” at vise beskedkuvert indhold
  • at slette alle beskeder i et dueslag
  • at eksportere dueslag og abonnement med tilhørende abonnementsudtryk fra et miljø og importere det i et andet
  • gensende beskeder fra Kopi og Deadletter dueslag

2. Supplerende funktionalitet for administratorer af Beskedfordeler

Kan være stedfortræder for en tilslutningspart.

 • På fanen ”Beskedkuvert” kan der oprettes nye versioner af en beskedkuvert

3. Snitflader

SF1460_A(Push) 2-vejs SSL med ekstra SLL certifikat (fra Modtager)

 • Anvendelse af SSL server-certifikater ved udstilling af modtag besked REST endpoints (certifikatet skal være fra en trusted certifikatudsteder – oversigt kan hentes her)
 • Beskedfordeleren kan påføre signering af beskedkuvert indhold ved modtagelse af Besked
 • Ny provisioneringssnitflade v 1.1.0 til Støttesystemernes administrationsmodul, inkl. certifikater på endpoints, servicedefinitioner.
 • Kommaseparerede dataafgrænsningsværdier. Håndhævelse af kommaseparerede dataafgrænsninger i Beskedfordeler muliggør, at Beskedfordeleren kan behandle sikkerhedstokens med kommaseparerede dataafgrænsninger i services. Desuden kan kommaseparerede værdier behandles i Beskedfordelerens provisioneringssnitflade fra administrationsmodulet.

4. Driftsoptimering

 • Monitorering af Beskedfordelerens drift gennem health check services
 • Load og Performanceoptimering af beskedbehandlingen.

5. Brugerguide

I brugerguiden kan du læse mere om Beskedfordeler release 2.0.1, herunder hvordan du får adgang til brugergrænsefladen for Beskedfordeler via NemLog-in.

 

Kontakt

Seniorkonsulent / Service Manager
3268 0418