KOMBIT udstiller nu STS Administrationsmodul som en webservice

STS Administrationsmodulet er nu online som webservice for myndigheder og it-leverandører.

STS Administrationsmodul udstiller nu en webservice, så myndigheder og it-leverandører fremover også kan opdatere deres eksisterende it-systemer her i stedet for udelukkende via administrationsmodulets brugergrænseflade.

Det giver mulighed for, at it-leverandører og myndigheder kan konfigurere eksisterende og oprette nye:

  • services
  • brugersystemroller og
  • dataafgrænsningstyper

Myndigheder kan desuden oprette, opdatere og slette jobfunktionsroller via den nye service.

Vejledning og ibrugtagning

For at tage serviceudstillingen af STS Administrationsmodul i brug skal man følge den vejledning og de dokumenter, der ligger i Digitaliseringskataloget.

Det drejer sig specifikt op de to filer:

  • Vejledning til Administrationsmodulets API
  • Dokumentation til Administrationsmodulets API

Webservicen er udstillet her:

  • Testmiljø: test-admin.serviceplatformen.dk
  • Produktionsmiljø: admin.serviceplatformen.dk

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på kdi@kombit.dk