KOMBIT planlægger at integrere udvalgte sygehusadviser i SAPA

Støttesystemet Beskedfordeler står for integrationen af adviseringerne, hvilket samtidigt åbner op for en bredere anvendelse.

Som en del af SAPA’s strategi om at tilvejebringe relevante overblik for kommunens sagsbehandlere og andre brugere, arbejder KOMBIT på at integrere regionernes sygehusadviser DIS20/DIS17, der omhandler indlæggelse og udskrivning, i SAPA. Integrationen kommer til at foregå via Støttesystemet Beskedfordeler, der dermed skal sikre samspillet med regionernes adviseringssystemer.

Bredere anvendelse af adviser

Ved at benytte Beskedfordeleren til at opsamle adviser fra regionerne, kan adviseringerne også stilles til rådighed for andre systemer, der vælger at abonnere på disse adviser. KOMBIT planlægger således at åbne op for, at kommunernes EOJ-systemer kan modtage kopier af adviserne fra Beskedfordeleren. Det fordrer naturligvis, at leverandører af kommunernes EOJ-systemerne udvikler integrationen til Beskedfordeleren.

KOMBIT forventer at offentliggøre specifikationerne for DIS20/DIS17-integrationen til Beskedfordeleren i løbet af uge 43 2017.