Invitation til Opstartsmøder om anvendelse af STS Administrationsmodul

KOMBIT inviterer til Opstartsmøder, der skal gøre kommunerne klar til at ibrugtage STS Administrationsmodul til FLIS, BBR og DAR.

Denne invitation er sendt til alle STS-projektledere.

KOMBIT har idriftsat Støttesystemet Administrationsmodul, der er det system, kommunerne skal benytte til at oprette jobfunktionsroller til fælleskommunale løsninger og til at håndtere serviceaftaler

I første halvår af 2018 skal kommunerne være klar til at ibrugtage Administrationsmodulet for at understøtte de fælleskommunale løsninger FLIS, BBR og DAR. Det forudsætter, at kommunerne kan anvende Administrationsmodulet. Derfor inviterer KOMBIT kommunerne til Opstartsmøder omkring ibrugtagning af Administrationsmodulet.

Målgruppe

Opstartsmøderne er målrettet følgende medarbejdere i kommunen:

 • STS projektleder
 • Rolleadministrator (den person i kommunen der skal oprette og administrere jobfunktionsroller)
 • Aftaleadministrator (den person i kommunen der skal godkende serviceaftaler)

Hver kommune kan deltage gratis med op til tre personer, og der kan højst deltage 70 personer på hvert af de fem Opstartsmøder. Det er ”først-til-mølle” princippet, der gælder for tilmeldinger, og hvis det ønskede Opstartsmøde er overtegnet, får man mulighed for at tilmelde sig et andet Opstartsmøde.

Hvor, hvornår og tilmelding

Der afholdes fem identiske Opstartsmøder, og alle møder foregår mellem kl. 9:00 og kl. 12:30. Der serveres morgenmad fra kl. 8:30 og sandwich kl. 12:30.

 • Mandag d. 29. januar 2018: Aarhus, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, Aarhus C 
 • Tirsdag d. 30. januar 2018: Aarhus, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, Aarhus C 
 • Mandag d. 5. februar 2018: København, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, København S 
 • Tirsdag d. 6. februar 2018: København, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, København S 
 • Torsdag d. 8. februar 2018: Odense, Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, Odense C 

Tilmelding foregår via ovenstående links senest tirsdag den 16. januar.

Indhold på Opstartsmøderne

Opstartsmøderne giver kommunerne en introduktion til de væsentligste funktioner i Administrationsmodulet:

 • Oprettelse og administration af jobfunktionsroller
 • Godkende serviceaftaler
 • Oprette IdP og udskifte certifikat til IdP

Derudover vil vi kort komme ind på BBR’s anvendelse af jobfunktionsroller, herunder den implementeringsproces som KOMBIT planlægger for overgangen til BBR med jobfunktionsroller.

Din opgave som STS projektleder

Du skal tage stilling til, hvilket Opstartsmøde din kommune vil deltage på, og du skal videresende denne invitation til din kommunens Rolleadministrator og Aftaleadministrator og herefter tilmelde alle din kommunes deltagere.

De tre første KOMBIT systemer, der skal anvende STS Administrationsmodul

FLIS
Det nye FLIS-system går i luften primo april 2018 og anvender jobfunktionsroller til login.

DAR
DAR starter op primo maj 2018 og anvender også jobfunktionsroller til login.

BBR
Det bliver muligt for kommunerne at ibrugtage STS Adgangsstyring i BBR fra og med første kvartal 2018. Der er ikke tale om en fast dato for ibrugtagningen, da kommunerne har en længere periode til at gennemføre skiftet fra BBR interim adgangsstyring til STS Adgangsstyring.

Yderligere information

Hvis du har spørgsmål til Opstartsmøderne, kan du kontakte implementeringskonsulent Peter Hansen, KDI på mail peha@kombit.dk

 

Kontakt

Chefkonsulent / Implementering
3334 9460