Installation af STS Administrationsmodul i testmiljø udskudt

For at sikre, at det nye STS Administrationsmodul overholder de fastsatte kvalitetskrav, udskydes installation af modulet.

Efter planen skulle STS Administrationsmodulet installeres på eksternt testmiljø i uge 24, men KDI har besluttet at udskyde installationen. Det skyldes, at der er konstateret 21 åbne fejl, der medfører, at det ikke er muligt at overholde de fastsatte kvalitetskrav. De konstaterede fejl fordeler sig således:

  • K2 = 2 fejl (manglende validering på obligatoriske dataafgrænsningstyper og fejl på migreringen)
  • K3 = 7 fejl (dataformater, brug af IE, visning af uploadet certifikat, visning af servicespecifikke vilkår, link til servicebeskrivelser)
  • K4 = 12 fejl (kosmetiske fejl)

Udskydelsen betyder, at nedenstående tidligere varslede lukningsperiode ikke længere er gældende:

  • Kald mod services på Serviceplatformen i uge 24
  • Oprettelse af serviceaftaler i uge 24-27

Administrationsteamet er i gang med at fastlægge en ny installationsdato for Administrationsmodulet, og i uge 25 forventer vi at kunne udmelde en ny dato. Så snart datoen er på plads, giver KDI anvenderprojekterne direkte besked. Med den nye lanceringsdato følger også en nye lukningsperiode.