Fremskridt i udfordringerne med CVR-service

Fejl og mangler hos Datafordeleren og Erhvervsstyrelsen (ERST) forårsager fortsat udfordringer på Serviceplatformens CVR-service. Flere af de kendte fejl er dog ved at blive løst.

Serviceplatformen har siden skift af datakilde til Datafordeleren på CVR-servicen haft en række udfordringer i produktion. Der er desværre gået nogen tid, før Erhvervsstyrelsen og Datafordeleren har kunne påbegynde arbejdet med at rette disse fejl og mangler.

Der er lige nu fremdrift i fejlrettelserne, og vi bringer derfor en status på de kendte fejl og mangler i nedenstående liste:

  PROBLEM ANSVAR FOR LØSNING STATUS
1 Inaktive produktionsenheder returneres som aktive Anerkendt som fejl i data fra ERST

Løst i ERST
ERST har i sidste uge meldt en Change ind til Datafordeleren.

Pt. afventes release dato fra Datafordeleren.

2 StreetBuildingIdentifier indeholder kun tal og ikke bogstaver Anerkendt som fejl i data fra ERST

Løst i ERST

ERST har i sidste uge meldt en Change ind til Datafordeleren.

Pt. afventes release dato fra Datafordeleren.

3 Datafordeler returnerer fejl (fejlkode 500) ved mange gentagne kald Fejl på Datafordeler Løst
4 Søgning på virksomhedsnavn med ”&”-tegn fejler Datafordeler/ERST ikke enig om ansvar

Løst

Serviceplatform har lavet work-around.

5 Søgning på virksomhedsnavn er case sensitiv Anerkendt som fejl af Datafordeler

Ikke løst

Afventer Change hos Datafordeleren.

6 Service svarer langsomt på specielt store kommuner

Ændring

Kræver ændring i servicedesign hos ERST

Ikke løst

Afventer beslutning fra ERST om at udvikle ny service til formålet. Afhænger også af løsning af problem 1, som vil nedbringe svartid.

7 Services returnerer ikke altid er et adresse-id i "Adresse” Anerkendt af Datafordeler i forhold til gamle adresser.

Ikke løst

Det undersøges pt. om Serviceplatform kan lave en work-around.

Alle resterende fejl og mangler er eskaleret til KL og direktionen i KOMBIT, som sammen med KDI presser på for at få at få dem løst.

Vores anbefaling er dog stadig:

  • Kan man som nuværende anvender ikke leve med ovennævnte fejl, må vi henvise til "System-til-system adgang til CVR-data" via Virk.dk.
  • Nye potentielle anvendere henvises ligeledes "System-til-system adgang til CVR-data" via Virk.dk.

KDI vil løbende informere om ny status på ovennævnte via nyhedsbreve og på Yammer.