Fortsatte udfordringer med CVR-service

Serviceplatformen oplever stadig udfordringer med CVR-service efter skift af kilde.

Som vi tidligere har orienteret, oplever Kommunernes Data & Infrastruktur (KDI) en række fejl på Serviceplatformens CVR-service. Fejlene er opstod i forbindelse med kildeskiftet til CVR-data fra Erhvervsstyrelsen via Datafordeleren.

For at udbedre fejlene, skal der foretages en række rettelser. KDI har derfor meldt fejl til både Datafordeleren og Erhvervsstyrelsen, som har meldt tilbage, at der arbejdes på at løse fejlene.

Overblik og status på det kendte fejl og ændringsønsker er:

  • Inaktive produktionsenheder returneres som aktive
  • StreetBuildingIdentifier indeholder kun tal og ikke bogstaver
  • Datafordeler returnerer fejlkode 500, ved mange gentagende kald
  • Søgning på virksomhedsnavn med ”&”-tegn fejler
  • Service svarer meget langsomt på virksomheder med mange p-enheder
  • Søgning på virksomhedsnavn er case sensitiv

På nuværende tidspunkt kan Datafordeleren ikke oplyse, hvornår fejl og ændringsønsker kan blive løst og opfyldt.

Vores anbefalinger er derfor:

Kan man som nuværende anvender ikke leve med ovennævnte fejl, må vi henvise til "System-til-system adgang til CVR-data" via Virk.dk.
Nye potentielle anvendere henvises ligeledes "System-til-system adgang til CVR-data" via Virk.dk.

KDI vil løbende informere om status på ovennævnte.