Den fælleskommunale infrastruktur skal understøtte Næste generation Digital Post

Den fælleskommunale infrastruktur skal være broker for kommunernes håndtering af Digital Post efter skiftet til den kommende fællesoffentlige løsning i 2021.

Siden 2015 har KOMBIT arbejdet på at udvide og videreudvikle kommunernes fælles infrastruktur (Serviceplatformen og Støttesystemerne), så kommunerne i videst mulig udstrækning kunne overlade bekymringerne om datakilder og tekniske tilpasninger til KOMBIT.

Derfor er det også en oplagt opgave for KOMBIT at understøtte kommunerne i skiftet fra e-Boks til Næste generation Digital Post, når Digitaliseringsstyrelsen sender den nye fællesoffentlige løsning i drift efter sommerferien i 2021.

Opdatering af eksisterende integration plus nye

Den fælleskommunale infrastruktur skal understøtte Næste generation Digital Post.

KOMBIT har allerede snitflader over til e-Boks, som understøtter en række systemer i det kommunale systemlandskab. Når e-Boks udfases i 2021 påtager KOMBIT sig ansvaret for at sikre, at posten stadig ekspederes for disse systemer.

Forberedelserne er derfor også allerede i gang for en tilpasning af den eksisterende integration som distribuerer post til borgere via henholdsvis e-Boks, Fjernprint og NemSMS, ligesom der arbejdes på nye integrationer, som skal hjælpe kommuner og leverandører med at få fuldt udbytte af den nye MeddelesesModel (MeMo), som introduceres med den nye postløsning.

Introduktionen af MeMo formatet giver kommunen mulighed for at følge posten til dørs ved fx at hjælpe borgeren til at reagere på post, huske aftaler. Og ved returpost vil det nye postformat lette journalisering og fordeling i kommunen, og her kan elementerne i den fælleskommunale infrastruktur være det bindeled, der giver kommunen værdi af omstillingen til Næste generation Digital Post.

Behov for en kommunal broker

Mens den fælleskommunale infrastruktur fungerer som et robust og sikkerhedsmæssigt mellemled imellem data, funktioner og kommunale fagsystemer, introducerer den nye postløsning et iøjnefaldende argument for, at der er brug for en fælleskommunal broker.

Med idriftsættelsen af Næste generation Digital Post er der stillet skarpe begrænsninger, hvor kommunerne maksimalt kan have fem modtagersystemer.

Her vil KOMBIT være et attraktivt valg, som på vegne af kommunen, kan håndtere modtagelse af svar via Digital Post for alle de fagsystemer, som anvender den dertil indrettede integration i den fælleskommunale infrastruktur – og i princippet også øvrige fagsystemer.

En stor implementeringsopgave

Med tilretning af kommunernes mange fagløsninger til en ny digital postløsning, ligger en stor implementeringsopgave.

KOMBIT kigger ind i, hvordan og hvor meget vi kan støtte kommunerne i deres dialog med leverandørerne, så alle kan være klar, når skiftet sker.

I slutningen af august afholder KOMBIT et webinar om Digital Post. Her vil vi vende tilbage med yderligere information.

 

Kontakt

Chefkonsulent / Forretningsudvikler
6194 4040