De kommunale distrikter udfases fra CPR og overgår til KL

De kommunale distrikter på CPR-vej udfases. KL stiller en midlertidig løsning, der understøtter kommunernes behov for egne distrikter som erstatning, til rådighed – den inkluderer i første omgang skoledistrikterne.

I juli måned udsendte KOMBIT et varsel om, at udfasningen af de kommunale distrikter på CPR-vej på Serviceplatformen medfører, at de kommunale ”frivillige” distrikter skal overføres til en anden distributionsform, og at opgaven er forankret i KL. Læs nyheden her.

Dette er en naturlig udløber af etableringen af grunddataprogrammet, hvor vejdata er blevet flyttet fra CPR-vej til Danmarks Adresse Register (DAR). CPR-vej vil fremover indlæse en kopi af vejdata direkte fra DAR. Læs mere hos CPR her.

KL leverer en midlertidig løsning, der understøtter kommunernes behov for egne distrikter til erstatning for CPR-vej. Denne løsning er kortbaseret. Data udstilles desuden i en adressebaseret service.

KL har sammen med en række kommuner identificeret behov for videreførelse af følgende kommunale distrikter:

  • Skoledistrikter
  • Befolkningsdistrikter
  • Socialdistrikter
  • Byfornyelsesdistrikter
  • Evakueringsdistrikter
  • Diverse distrikter

Skoledistrikter er – i første omgang – inkluderet i KL’s løsning

I første omgang er skoledistrikter for de fleste kommuner lagt ind i løsningen, og det er muligt at udbygge med de øvrige distrikter efter en samlet vurdering af efterspørgslen fra kommunerne.

Læs mere om KL’s løsning for skoledistrikter her. Skoledistrikter og evt. på sigt øvrige distrikter vil herefter kun være tilgængelige i KL’s løsning og ikke længere i CPR-replica på Serviceplatformen, som udmeldingen ellers tidligere lød.

Dette er primært begrundet i, at formatet i et skoledistrikt ikke er konvertibelt med formatet på Serviceplatformen. En indlæsning vil føre til unøjagtigheder, der vil påføre kommunerne ekstra valideringsarbejde. KOMBIT vurderer, at denne dataopretning ikke står mål med den værdi, det vil give kommunerne at fastholde det gamle CPR-format på Serviceplatformen.

En ”read-only” kopi af de kommunale distrikter vil være tilgængelig frem til 31. december 2018 på Serviceplatformen, hvorefter de bliver fjernet i forbindelse med at CPR-vej lukker helt ned for adgangen til de kommunale distrikter.

Hvad betyder det for kommunerne?

De fagsystemer, der benytter sig af kommunale distrikter, skal fremover hente data fra KL’s løsning. Kontakt Lennart Christoffersen (lech@kl.dk) for yderligere information. Hvis der er behov for at tilgå opdaterede skoledistrikter, kan de allerede nu hentes via KL’s løsning.